Twój koszyk jest pusty.

Wyślij koszyk znajomemu

Twój koszyk jest pusty
DrukujE-mail
OLEJ (MACERAT) BRZOZOWYOLEJ (MACERAT) Z ALG

OLEJ (MACERAT) MARCHWIOWY

Cena:   3.49 zł

Nierafinowany olej uzyskany z korzenia świeżej marchwi zwyczajnej macerowanej w medium zimnotłoczonego oleju słonecznikowego.
Łączy w sobie cenne właściwości ekstrahowanej rośliny oraz słonecznikowego oleju bazowego, który charakteryzuje się wysoką zawartość kwasu linolowego (63%), lekką i nie pozostawiającą na skórze tłustego filmu konsystencją oraz niekomodogennością (nie powoduje powstawania zaskórników).
Macerat zawiera przede wszystkim karoteny, tokoferole i inne substancje rozpuszczalne w stadium olejowym.
Olej (macerat) z marchwi jest wykorzystywany w kosmetyce głównie z powodu bogactwa naturalnych karotenów, które stosuje się w preparatach przeciwstarzeniowych i nawilżających. 
Główna substancja czynna oleju, czyli prowitamina A (beta-karoten), która pod wpływem witaminy E przekształca się w skórze w witaminę A, pełni przede wszystkim funkcje regulacyjne i pomaga zachować dobrą kondycję skóry.
Normalizuje grubość i strukturę warstwy rogowej naskórka co prowadzi do wzmocnienia jego funkcji ochronnej i zmniejszenia TEWL. Poprawia stan tkanki łącznej skóry właściwej, a tym samym skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna oraz zmniejsza się ilość zmarszczek.
Systematyczna aplikacja maceratu marchwiowego zwiększa regenerację komórek skóry o 30% i powoduje znaczne wzmocnienie skóry właściwej.
Olej ponadto wykazuje właściwości przeciwzapalne, immunostymulujące, wygładzające, zmiękczające, brązujące, chroniące przed promieniami UV, przyspieszające gojenie drobnych zranień, oparzeń, owrzodzeń, czyraków, przewlekłych chorób skóry.
Aplikacja oleju z marchwi jest szczególnie zalecana w przypadku łagodzenia skutków poparzeń słonecznych.
Składniki oleju wykazują również działanie antyrodnikowe.

Substancje aktywne: prowitamina A (min. 3.500.000 U.I./kg), witaminy z grupy B, witaminy E, K, PP, związki mineralne (fosfor, kobalt, miedź, jod, żelazo, wapń), olejek eteryczny, pektyny, związki siarkowe, enzymy, cukry - zobacz: Techniczna Specyfikacja Produktu.
Aplikacja: preparaty do skóry regenerujące, nawilżające, przeciwstarzeniowe i posłoneczne oraz preparaty do przesuszających się włosów.
Sugerowane stężenie: produkty do ciała: 2-5 %; produkty do włosów: 1-3 %
Ciężar właściwy: 0,915 - 0,924 g/ml 
Stabilność: pomiędzy 4,0 - 7,0 pH
Rozpuszczalność: w tłuszczach.
Przechowywanie: w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym miejscu, jednak w temperaturze nie niższej niż 10 st. C. Chronić przed dostępem bezpośredniego światła, powietrza i wilgoci.
Uwaga!: maceratu nie należy przechowywać w zbyt wysokiej temperaturze gdyż beta-karoten może ulec zbyt szybkiemu utlenieniu i produkt straci swój pierwotny kolor.

Aktualnie produkt dostępny w porcjach o następujących wielkościach:
(60g w butelce z zamknięciem z zakraplaczem "22" 10g, 30g,w butelce z zamknięciem z zakraplaczem18/2)
10 g (~10,8 ml), 30 g (~32,5 ml), 60 g (~65 ml), 120 g (~130ml), 500 g(~542 ml), 1500g (~1625 ml)

Jeżeli chcesz poznać szczegóły, kliknij na jedną z poniższych zakładek arrow down

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

MACERAT Z MARCHWI

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

1.1. NAZWA HANDLOWA: MACERAT Z MARCHWI
___________________________________________________________________________

2. SKŁAD

Olejowy ekstrakt uzyskany z korzenia "Daucus carota L." w medium zimnotłoczonego oleju słonecznikowego.


wg INCI: Sunflower (Helianthus annuus) Seed Oil (and) Carrot (Daucus carota sativa) Oil (and) Carrot (Daucus carota sativa) Extract (and) Beta-Carotene
___________________________________________________________________________
3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA
3.1. KONTAKT ZA SKÓRĄ: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.2. KONTAKT Z OCZAMI: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.3. WDYCHANIE: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
3.4. POŁKNIĘCIE: Nie daje żadnego zagrożenia podczas zwyczajowego obchodzenia się z produktem.
___________________________________________________________________________
4. PIERWSZA POMOC
4.1. KONTAKT ZE SKÓRĄ: Zmyć skórę wodą z mydłem. 
4.2. KONTAKT Z OCZAMI: Płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 
4.3. WDYCHANIE: 
4.4. POŁKNIĘCIE: W przypadku połknięcia dużych ilości lub wystąpienia niepożądanych objawów zwrócić się o pomoc lekarską.
___________________________________________________________________________
5. SPOSOBY GASZENIA POŻARU
Na zamkniętych obszarach używać aparatów oddechowych. Chłodzić zbiorniki wodą. Unikać wdychania oparów i dymów.

ŚRODKI GAŚNICZE: Suchy proszek, rozpylona woda, CO2
___________________________________________________________________________
6. PROCEDURY NA WYPADEK ROZLANIA LUB WYCIEKU
6.1. PROCEDURY CZYSZCZENIA: Nie próbować czyszczenia wycieku bez odpowiedniego sprzętu ochronnego (Sekcja 8).
6.2. EKOLOGICZNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Chronić przed skażeniem wody i ścieków.
Niewielkie rozlania zaadsorbować obojętnymi ciałami stałymi.
Powiadomić odpowiednie urzędy ochrony środowiska w przypadku dużych wycieków.
___________________________________________________________________________
7. MANIPULOWANIE I PRZECHOWYWANIE
7.1. MANIPULOWANIE: Manipulować zgodnie z wypraktykowanymi zasadami dobrej higieny pracy i bezpieczeństwa.
7.2. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać chroniąc od światła w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 10-25 oC.
___________________________________________________________________________
8. KONTROLA WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I OCHRONA OSOBISTA 
8.1. OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: Nie jest konieczna.
8.4. OCHRONA CIAŁA: Nie jest konieczna.
8.5. OCHRONA OCZU: Nie jest konieczna.
___________________________________________________________________________
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Forma fizyczna: przezroczysta ciecz
Kolor: ciemno-czerwony
Zapach: charakterystyczny
Ciśnienie oparów: poniżej 5 mm Hg
Lepkość: -
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie
pH: -
Temperatura zapłonu: 310 oC
Granice wybuchu: -
Gęstość: < 1,000
Temperatura samozapłonu: 355 oC
___________________________________________________________________________
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1. STABILNOŚĆ: Stabilny w normalnych warunkach.
10.2. WARUNKI DO UNIKANIA: Trzymać z dala od źródeł powodujących zapłon.
10.3. MATERIAŁY DO UNIKANIA: Unikać silnych utleniaczy, silnych zasad i metali.
10.4. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU:  Nie występują.
10.5. NIEBEZPIECZNA POLIMERYZACJA: Nie występuje.
___________________________________________________________________________
11. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Niedostępne.
___________________________________________________________________________
12. ROZPATRYWANIE OKOLICZNOŚCI LIKWIDACJI PRODUKTU
13.1. PRODUKT: Produkt lub skażona woda nie muszą być traktowane jako niebezpieczne. Eliminować zgodnie z istniejącymi przepisami prawnymi.
13.2. REKOMENDOWANA METODA USUWANIA: Spalić zgodnie z przepisami prawa.
___________________________________________________________________________
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU Produkt nie jest niebezpieczny.
___________________________________________________________________________
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPISÓW  Piktogram z oznakowaniem niebezpieczeństwa nie jest wymagany.
___________________________________________________________________________
15. INNE INFORMACJE
Informacje próbujące opisać nasz produkt z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa, oparte są o naszą aktualną wiedzę i doświadczanie na podstawie godnych uznania źródeł. Powyższe informacje podajemy bez gwarancji dokładności wyrażonej lub ukrytej, oraz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty spowodowane postępowaniem, stosowaniem lub usuwaniem tego produktu.


TECHNICZNA SPECYFIKACJA PRODUKTU

 

Produkt: OLEJ (MACERAT) MARCHWIOWY

Nazwa wg INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil; Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract (Daucus carota); Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil (Daucus carota); Beta-Carotene

Opis: Olejowy ekstrakt uzyskany z korzenia "Daucus carota L." w medium zimnotłoczonego oleju słonecznikowego.

Nr CAS: 84929-61-3; 8001-21-6; 7235-40-7

Sugerowane % stężenie: do ciała: 2- 5; do włosów: 1-3

SPECYFIKACJA ANALIZY

Forma fizyczna przezroczysta ciecz

Kolor ciemno-czerwony

Zapach charakterystyczny

Ciężar właściwy 20oC 0,915 - 0,924 g/ml

Rozpuszczalność                   nierozpuszczalny w wodzie

Stabilny przy pH pomiędzy 4,0 – 7,0

Liczba kwasowa   max. 1,0 mgKOH/g

Liczba zmydlenia 185,0 – 198,0 mgKOH

Liczba nadtlenkowa max. 5,0 meqO2/kg

Prowitamina A min. 3.500.000 U.I./kg

Metale ciężkie (j. Pb) mniej niż 20 ppm.

Skład wg INCI (Łącznie z substancjami czynnymi, rozpuszczalnikami, konserwantami, antyoksydantami i innymi dodatkami):

Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil 95 - 99 %

Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract (Daucus carota) 0,1 – 2,0%

Daucus Carota Sativa (Carrot) Seed Oil (Daucus carota) 0,1 – 2,0%

Beta-Carotene 0,1 – 2,0%

Antyoksydanty:

Covi-ox (mix nat. tokoferoli d-delta, d-beta, d-gamma, d-alfa) 1%

Ascorbyl Palmitate 0,035%

DANE DODATKOWE

Rozpuszczalność:

Woda

Etanol 20%

Etanol 50%

Glikol propylenowy

Sodium Laureth Sulfate

Mirystynian izopropylu

Olej słonecznikowy

Olej mineralny

N

N

N

N

N

MR

MR

MR

 

MR – mocno rozpuszczalny

WR – wolno rozpuszczalny

R – rozpuszczalny

TR – trochę rozpuszczalny

SR – słabo rozpuszczalny

BSR – bardzo słabo rozpuszczalny

N – nierozpuszczalny

Wskazówki dotyczące użycia:

Zgodnie z dostępnymi informacjami, nie zanotowano działań toksycznych w postaci podrażnienia skóry.

Przechowywanie:

Przechowywać w hermetycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 10o a 25oC, chronić przed dostępem bezpośredniego światła i wilgoci.

 

Recenzje klientów:

strzelec  (piątek, 30 grudnia 2011)
Ocena: 5

Bardzo fajny produkt. Barwi skórę, nadając jej brązowego kolorytu (należy jednak uważać na to, by nie przesadzić). Może to być dobra
alternatywa dla osób, które są wyglądać ''nieblado'' stosując bezpieczne dla skóry kosmetyk.


cytrynka86  (poniedziałek, 11 lipca 2011)
Ocena: 5

Świetny produkt w świetnej cenie. Już jedna kropla poprawia koloryt skóry, doskonale nawilża i sprawia, że skóra wygląda pięknie. Trzeba
tylko uważać, żeby nie przedobrzyć. Efekt jest prawie całkowicie zmywalny, ale jest to naturalna alternatywa dla samoopalających kosmetyków
poprawiających koloryt skóry. Następnym razem kupię większą butelkę i będę mieszać z balsamem do ciała.


eternity9  (wtorek, 29 czerwca 2010)
Ocena: 5

Świetny macerat. Stosuję go dodając parę kropli do: szamponu- włosy jakby gęstsze i miękkie w dotyku
balsamu do ciała- po zastosowaniu
niebywały kolor skóry (niestety nie utrzymuje się długo)
Dodaję także 1 kropelkę do kremu na twarz- idealny zamiast podkładu...a wcale
nie widać żadnych plam i nierówności. Gorąco polecam!


beaciunia  (wtorek, 24 listopada 2009)
Ocena: 5

bardzo fajny macerat. Dodaję go niemal do wszystkiego (krem do twarzy, do ciała, mleczka do demakijażu). Skóra nabiera fajnego kolorku (pod
warunkiem że nie przesadzi się z ilością macerata- wtedy możemy być pomarańczowe) polecam wszystkim!


monika_slusarczyk  (czwartek, 19 listopada 2009)
Ocena: 5

Bez tego maceratu nie obejdzie się już żadne moje olejowe mazidełko! Dodaję kilka kropelek zarówno do olejowych odżywek do włosów, jak i do
miksturek kładzionych na twarz.
Naprawdę polecam ten macerat (zwłaszcza że cena jest bardzo atrakcyjna)


_MORE